Детско зравеЖенско здравеЗдравеКозметикаКрасотаМъжко здравепаразитифигура

Защо днес е необходимо да използваме БАД?

Нека храната стане ваше лекарство

През всичките 23 години съвместна работа с Vision станахме свидетели, как БАД изминаха пътя от неизвестен на никого феномен до ежедневния ритуал по вземането им от всеки загрижен за здравето си човек.

Производството и оборотът на биологично-активните добавки към храната (БАД) през последните години се превърна в един от най-динамично развиващите се отрасли в икономиката, търговията и в сферата на подобряване качеството на живот на населението.

Като фундаментална научна основа за развитие на това ново направление в нутрициологията послужиха резултатите от широкомащабните епидемиологични проучвания, идентифицирали от една страна значителни промени в структурата на хранене на населението в икономически развитите държави, и показали от друга страна важната роля на минорните биологично активни компоненти в храната, които до този момент не били отчитани в храненето на човека.

Минорните биологично активни вещества в храната с установено физиологично действие, това са природните вещества в храната, които имат установена химична структура, присъстват в нея в мили- и микрограмове, имат доказано важна роля в адаптационните реакции на организма и за поддържането на здравето.

Епидемиологичните проучвания също така показват, че към началото на 21 век в икономически развитите държави в значителна степен се променят структурата и качеството на храненето на населението, а в резултат на научно-техническия прогрес съществено намалява разходът на енергия, получавана от храната или с други думи нейната калоричност: така от 3000-3500 ккал за денонощие, поемани в средата на миналото столетие, в момента стойностите са в пределите на 1900-2100 ккал на денонощие.

Толкова рязкото намаляване на разхода на енергия от тялото на човека води до също толкова рязко намаляване на поеманата от него храна, следователно, до намаляване на нейната роля като източник на микронутриенти и минорни биологично активни компоненти в менюто. Несъмнено, съществен принос за понижаване качеството на храната имат също индустриализацията на селскостопанското производство и огромното потребление на промишлено произвеждани храни.

Въпреки това, потребността на човека от жизнено важни (незаменими) хранителни и биологично активни вещества не се е променила кой знае колко, тъй като тя се определя от еволюцията на човека и е твърдо заложена в него на генетично ниво.

И така се появява т.н. «ножица», превърнала се в обективна причина съвременният човек често пъти дори теоретично да не може да получи достатъчно количество необходими микронутриенти и биологично активни вещества с адекватни хранителни стойности, извличани от обичайните храни.

Това на свой ред води до намаляване на резистентността (устойчивостта) на организма към неблагоприятните фактори в околната среда, до формиране на имунодефицитни състояния, до нарушаване на функциите на системата за антиоксидантна защита, до повишаване на риска от възникване на множество, в това число онкологични заболявания, до намаляване ефективността на лечебните мероприятия и до влошаване качеството на живот като цяло.

И тъй като традиционните начини за решаване на проблема, свързан с подобряване качеството на хранене вече са изчерпани, възниква необходимостта да се намерят алтернативни източници за компенсиране на липсващите в храната съединения и разработване на нови начини за тяхното използване в ежедневното хранене на човека.

Развитието на фармацевтичната промишленост, внедряването на съвременни технологии за преработка на растителни и други природни суровини за получаването на биологично активни съединения с висока степен на чистота и техни комплекси дава възможност да се произвеждат в неограничени количества необходимите за повишаване качеството на храната биологично активни компоненти

Ето така се появяват БАД.

Биологично активните добавки към храната са композиции от натурални или идентични на натуралните биологично активни вещества, предназначени за директен прием заедно с храната или такива, които се внасят в състава на храните с цел обогатяване на менюто с отделни хранителни или биологично активни вещества и техни комплекси.

Използването им е повече от оправдано както от икономическа, така и от научна гледна точка, защото съдържащите се в тях биологично активни вещества много често са десетки и стотици пъти повече от тези в традиционните хранителни продукти.

БАД към храната не са лекарствени средства, предназначени за лечение или диагностика на заболяванията. За разлика от лекарствата, включващи биологично активни вещества с лечебна цел и в дози надвишаващи десетки и стотици пъти физиологичните потребности на здравите хора, поемани от организма per os (през устата), парентерално (заобикаляйки стомашно-чревния тракт, т.е мускулно и през вените), БАД се използват с цел попълване на дефицита от тези вещества в количества в пределите на дневната физиологична потребност на човека и се поемат единствено през устата заедно с храната и по време на хранене.

Ефектът на БАД се постига преди всичко чрез иницииране на универсалните механизми за адаптация на организма към вътрешни и външни въздействия с най-различен характер.

При това, количествените промени на параметрите на функциониране на системите в тялото се намират в пределите на техните физиологични граници.

От тук следва изводът, че БАД са храна, а не лекарство!

 

бутони за социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *